ในแวดวงลูกหนังนั้นการค้าขายตัว นักฟุตบอล เกิดเรื่องที่ผ […]...